Metalizace - šopování

Metalizace je natavení tenké vrstvy určeného materiálu na předem otryskaný povrch železa nebo oceli. Vytvořený povlak tak brání vzniku koroze a významným způsobem prodlužuje životnost ocelových konstrukcí, doplněn je obvykle organickým nátěrovým systémem (přelakováno).

V rámci naší společnosti realizujeme elektrometalizaci tj. nanášení povlaku zinku/zinkohliníku na povrch prostřednictvím elektrického oblouku - vodivé dráty jsou elektrickým obloukem taveny a roztavený kov je stlačeným vzduchem nanesen na otryskaný povrch dílu. Elektrometalizace se vyznačuje vyšší přilnavostí k povrchu a menší porézností povlaku.