Tryskání

V rámci naší činnosti realizujeme tryskání jako úpravu povrchu před aplikací metalizace nebo aplikací nátěrových hmot. Tryskání je také nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry, nečistoty nebo rez.

Tryskání realizujeme dle následujících standardů:
Sa          lehké otryskání povrchu
Sa 2       důkladné otryskání povrchu
Sa 2,5    velmi důkladné otryskání
Sa 3       vizuálně čistý ocelový povrch