Tryskání

V rámci naší činnosti realizujeme tryskání a to samostatně nebo jako úpravu povrchu před aplikací nátěrových hmot. Tryskání je nejúčinnější metodou jak odstranit z materiálu staré nátěry, nečistoty nebo rez především u ocelových konstrukcí, kovových výrobků ale i jiných materiálů.

Tryskání realizujeme dle následujících standardů:
Sa          lehké otryskání povrchu
Sa 2       důkladné otryskání povrchu
Sa 2,5    velmi důkladné otryskání
Sa 3       vizuálně čistý ocelový povrch